Συνεργασία ISONIKE - Πανεπιστήμιου Κύπρου

cmsadmin's picture

Η ISONIKE Ltd προσφέρει έκπτωση στους απόφοιτους του Πανεπιστήμιου Κύπρου στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://applications.ucy.ac.cy/pub_alumni_open/benefits_pck.preview_banefit?p_o_id=9343

Share