Σεμινάριο: Transition Course from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015 - Αθήνα 10-11 Δεκεμβρίου 2015

cmsadmin's picture

ISONIKE Ltd, είναι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει ότι διοργανώνει σεμινάριο με θέμα ‘Transition Course from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015'.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10 με 11 Δεκεμβρίου 2015. Στο τέλος του σεμιναρίου θα διεξαχθούν εξετάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του PECB.

Ο PECB Inc είναι ένας διαπιστευμένος (από το American National Standards Institute - ANSI) Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων. Το πεδίο διαπίστευσης του PECB περιλαμβάνει την πιστοποίηση επαγγελματιών σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών προτύπων όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005, ISO 22301, ISO 26000, ISO 22000, OHSAS 18001 και ISO 28000. (αναλυτικές πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις που προσφέρονται, παρέχονται στο www.pecb.org/en/certifications)

Το σεμινάριο παραδίδεται από έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές (κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με μακρόχρονη εμπειρία) και επιδοτείται από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, η ύλη καθώς και οι εξετάσεις του σεμιναρίου θα είναι στα Αγγλικά.

Στους συμμετέχοντες θα παρέχεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης με το οποίο θα μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση 7 CPD (Continuing Professional Development). Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις του PECB θα λάβουν –κατόπιν αίτησης- από την ISONIKE μία Βεβαίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και της εξέτασης. Με την επιτυχή εκπλήρωση των απαιτήσεων πιστοποίησης του PECB θα χορηγείται από τον PECB η αντίστοιχη πιστοποίηση.
 
To κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 400 ευρώ - πληρωτέο πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.
 
Το ανωτέρω κόστος περιλαμβάνει:

  • Όλο το υλικό – ύλη του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή
  • Τα διαλείμματα φαγητού και καφέ,
  • Τις εξετάσεις
  • Τη προαναφερθείσα Βεβαίωση (εφόσον αιτηθούν).
  • Το αντίστοιχο Πιστοποιητικό από το PECB.

Μπορείτε να βρείτε έγγραφο με πληροφορίες εδώ για το σεμινάριο καθώς επίσης και το έντυπο εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +357-96288534 ή στο e-mail: info[at]isonike[dot]com

Share