Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πενθήμερο σεμινάριο ISO 9001 Lead Auditor Course (IRCA registered)

cmsadmin's picture

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πενθήμερο σεμινάριο ISO 9001 Lead Auditor Course (IRCA registered) στις 16 με 20 Μαρτίου 2015, σε μεγάλη ναυτιλιακή εταιρία στην Αθήνα.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε ενδοεπιχειρησιακά και η γλώσσα διδασκαλίας ήταν τα Αγγλικά με παράλληλη μετάφραση στα Ελληνικά.
 
Τα σεμινάρια της ISONIKE παραδίδονται από έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές (κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στα Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής) και επιδοτούνται από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Share