Σεμινάριο "Foundation of ISO 9001" Πάφος, Κύπρος 27 Απριλίου 2015

cmsadmin's picture

ISOQAR (Hellas) Ltd σε συνεργασία με την ISONIKE Ltd, είναι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουν ότι διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα ‘Foundation of ISO 9001' στην Πάφο στις 27 Απριλίου 2015.
 
Στόχοι Σεμιναρίου 

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί να παρέχει στους συμμετέχοντες γενική γνώση σε σχέση με το  πρότυπο ISO 9001:2008 καθώς και τις βασικές αρχές της εσωτερικής επιθεώρησης ώστε να διεξάγεται με αποτελεσματικότητα. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να προσεγγίζουν το σύστημα μέσα των διαδικασιών του και καλλιεργεί την ικανότητα τους πως να επιθεωρούν μια εταιρία.
 
Περιγραφή Σεμιναρίου 
 
Το σεμινάριο είναι είναι μια σύνθεση  από διδασκαλία και πρακτικές ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση της ύλης . Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις ικανότητες στην επιθεώρηση και εμβαθύνουν στα σημαντικά σημεία του προτύπου.
 
Σε ποιους απευθύνεται 
 
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για  Διευθυντές Ποιότητας ή άτομα που εμπλέκονται με το σύστημα και θέλουν να αποκτήσουν γνώση στη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικός και γόνιμης εσωτερικής επιθεώρησης.
 
Χρόνος Σεμιναρίου
 
6 ώρες  (09:00 – 15:00)
 
Περιεχόμενα

  • Introduction to Quality Management Systems.

  • Preparation for Audits.

  • QMS Documentation requirements.

  • Preparation to Auditing.

  • Checklist Production.

  • Auditing Skills

  • Audit Practice.

  • Reporting Audit Findings.  

Εισηγητές 
 
Το σεμινάριο παραδίδεται από καταξιωμένους εισηγητές με εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και με εξειδίκευση στο ISO 9001 2008.
 
Σημ. Στο τέλος δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης 

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 130 ευρώ - πληρωτέο πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλο το υλικό του σεμιναρίου καθώς και τα διαλείμματα φαγητού και καφέ. Για προεξοφλημένες εγγραφές που ολοκληρωθούν πριν από τις 17 Απριλίου 2015 προσφέρεται έκπτωση 30% και το κόστος διαμορφώνεται στα 91 ευρώ.
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ για το σεμινάριο καθώς επίσης και το έντυπο εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Share