Πενθήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (εγκεκριμένο από Professional Evaluation Certification Board) ISO 20000 - Lead Auditor Mastering the Audit of an Information Technology Service Management System (ITSMS) based on ISO 20000 Αθήνα 20 με 24 Απριλίου 2015

cmsadmin's picture

H ISOQAR (Hellas) Ltd σε συνεργασία με την ISONIKE Ltd, είναι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουν ότι διοργανώνουν πενθήμερο σεμινάριο με θέμα ‘ISO 20000 Lead Auditor - Mastering the Audit of an Information Technology Service Management System (ITSMS) based on ISO 20000'.
 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 20 έως 24 Απριλίου 2015. Κατά την 5η ημέρα του σεμιναρίου θα διεξαχθούν εξετάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του PECB (www.pecb.org).
 
Ο οργανισμός Professional Evaluation Certification Board (PECB) είναι ένας Διαπιστευμένος (κατά ISO 17024) Φορέας Πιστοποίησης Προσωπικού από τον Αμερικανικό Φορέα Διαπίστευσης ANSI. 
 
Το σεμινάριο παραδίδεται από έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές (κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στα Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής) και επιδοτείται από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, η ύλη καθώς και οι εξετάσεις του σεμιναρίου θα είναι στα Αγγλικά.
 
Στους συμμετέχοντες θα παρέχεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης με το οποίο θα μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση 31 CPD (Continuing Professional Development). Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουνε επιτυχώς το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα καλύπτουν τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για να μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στα μητρώα πιστοποιημένων επαγγελματιών στο PECB ως 'Certified ISO/IEC 20000 Provisional Auditor', 'Certified ISO/IEC 20000 Auditor' ή 'Certified ISO/IEC 20000 Lead Auditor', εξαρτώμενο από το επίπεδο της εμπειρίας τους. 
 
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 1400 ευρώ - πληρωτέο πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλο το υλικό του σεμιναρίου καθώς και τα διαλείμματα φαγητού και καφέ. Για προεξοφλημένες εγγραφές που ολοκληρωθούν πριν από τις 6 Απριλίου 2015 προσφέρεται έκπτωση 30% και το κόστος διαμορφώνεται στα 980 ευρώ.
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ για το σεμινάριο καθώς επίσης και το έντυπο εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: +30-2106218021 ή +357-26222172 ή στα e-mail: training@isoqar.gr

Share