Τριήμερο σεμινάριο 'Certified ISO 27005 Risk Manager and IEC/ISO 31010 Risk Assessment Methodologies' Αθήνα 16 με 18 Μαρτίου

cmsadmin's picture

H ISONIKE Ltd, είναι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει ότι διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο με θέμα «Certified ISO 27005 Risk Manager and IEC/ISO 31010 Risk Assessment Methodologies».

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 16 με 18 Μαρτίου 2015. Κατά την 3η ημέρα του σεμιναρίου θα διεξαχθούν εξετάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του PECB.

Ο PECB Inc είναι ένας διαπιστευμένος (από το American National Standards Institute - ANSI) Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων. Το πεδίο διαπίστευσης του PECB περιλαμβάνει την πιστοποίηση επαγγελματιών σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών προτύπων όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005, ISO 22301, ISO 26000, ISO 22000, OHSAS 18001 and ISO 28000. (αναλυτικές πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις που προσφέρονται, παρέχονται στο www.pecb.org/en/certifications )

Το σεμινάριο παραδίδεται από έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές (κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας).

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, η ύλη καθώς και οι εξετάσεις του σεμιναρίου θα είναι στα Αγγλικά.

Στους συμμετέχοντες θα παρέχεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης με το οποίο θα μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση 21 CPD (Continuing Professional Development). Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις του PECB θα λάβουν –κατόπιν αίτησης- από την ISONIKE μία Βεβαίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και της εξέτασης και θα προσκληθούν στο να αιτηθούν για Πιστοποίηση (κατά το Σύστημα Πιστοποίησης του PECB) στο αντικείμενο Certified ISO 27005 Risk Manager.  Με την επιτυχή εκπλήρωση των απαιτήσεων πιστοποίησης του PECB θα χορηγείται από τον PECB η αντίστοιχη πιστοποίηση.
 
To κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 1000 ευρώ - πληρωτέο πριν από την έναρξη του σεμιναρίου (Σημείωση: Για προεξοφλημένες εγγραφές που ολοκληρωθούν πριν από τις 2 Μαρτίου 2015 προσφέρεται έκπτωση 20% και το κόστος διαμορφώνεται στα 800 ευρώ).
Επιπλέον, έκπτωση προσφέρεται σε ειδικές ομάδες (φοιτητές, άνεργους κλπ.) καθώς επίσης και για περισσότερους του ενός συμμετέχοντες από την ίδια εταιρεία (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας). 
 
Το ανωτέρω κόστος περιλαμβάνει:

  • Όλο το υλικό – ύλη του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή

  • Τα διαλείμματα φαγητού και καφέ,

  • Τις εξετάσεις

  • Τη προαναφερθείσα Βεβαίωση (εφόσον αιτηθούν).

  • Το αντίστοιχο Πιστοποιητικό από το PECB.

  • Την αρχική εγγραφή στα μητρώα των επαγγελματιών στο αντίστοιχο σύστημα πιστοποίησης του PECB (μέχρι και 31/12/2015) 

 Αναλυτικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης του PECB παρέχονται στο https://pecb.org/en/training/iso-27005-and-risk-management/certified-iso... , ενώ αναλυτικές πληροφορίες για τη διατήρηση Πιστοποίησης παρέχονται στο www.pecb.org/en/certifications/certification-maintenance).
 
Μπορείτε να βρείτε έγγραφο με πληροφορίες εδώ για το σεμινάριο καθώς επίσης και το έντυπο εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: +357-96288534 ή στο e-mail: info[at]isonike[dot]com

Share