Υπηρεσίες Ελέγχου Διασφάλισης SOC 2/Type 1 & SOC 2/Type 2 κατά ISAE 3402 & ISAE 3000

cmsadmin's picture
O Φορέας Αξιολόγησης Συμμόρφωσης & Πιστοποίησης ISONIKE Ltd είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας πλαίσιο με την ελεγκτική εταιρεία AUDIRE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΙΚΕ, για ελεγκτικά έργα διασφάλισης SOC 2/Type 1 και SOC 2/Type 2 κατά ISAE 3402 & ISAE 3000. Σύμφωνα με το πλαίσιο του προτύπου ISAE 3402 οι εκθέσεις διασφάλισης αφορούν εταιρείες – πάροχους υπηρεσιών και απευθύνονται στους χρήστες των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
 
Το πρώτο έργο ελέγχου και έκθεση διασφάλισης SOC 2 κατά ISAE 3402 / ISAE 3000 ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε πιστοποιημένο πελάτη της ISONIKE ο οποίος αποτελεί σημαντική εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής της Ιταλίας με παρουσία στα UAE και ετήσιο κύκλο εργασιών περί τα 50 Εκ. Ευρώ. Η ISONIKE διετέλεσε τον ρόλο του εμπειρογνώμονα που διενήργησε τον τεχνικό έλεγχο για το SOC 2 με βάση τα Trust Criteria και τεκμηρίωσε την αναφορά του τεχνικού ελέγχου. Στην εργασία μας βασίστηκε ακολούθως η έκθεση διασφάλισης κατά ISAE 3402 / ISAE 3000 της ελεγκτικής εταιρείας AUDIRE.
 
Με την ενεργοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας αυτής μεταξύ ISONIKE-AUDIRE, η ISONIKE εντάσσει στις παρεχόμενες υπηρεσίες του συνεργαζόμενου σχήματος τις υπηρεσίες ελέγχου διασφάλισης SOC 2/Type 1 και SOC 2/Type 2 κατά ISAE 3402 & ISAE 3000. Η δυνατότητα της παροχής των υπηρεσιών αυτών στους πελάτες μας αποτελούσε έναν από τους βασικότερους στόχους του Φορέα μας που σήμερα επιτυγχάνεται.
 
Με σταθερή συνέπεια και προσήλωση στο όρμα και αξίες μας υλοποιούμε την αποστολή του Φορέα μας το να αποτελούμε ένα Στρατηγικό Εταίρο επιλογής που θα ενισχύει τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην επίτευξη των δικών τους στόχων.
 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης SOC 2/Type 1 και SOC 2/Type 2 παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Φορέα Αξιολόγησης Συμμόρφωσης & Πιστοποίησης ISONIKE info [at] isonike [dot] com
Share