Σχήμα Πιστοποίησης ISO/IEC 27701:2019

cmsadmin's picture

Η ISONIKE έχει εφαρμόσει και λανσάρει ένα νέο Σχήμα Πιστοποίησης για Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας σύμφωνα με το ISO/IEC 27701:2019

Το ISO/IEC 27701:2019 είναι το πρότυπο ISO με απαιτήσεις και οδηγίες σχετικά με τεχνικές ασφάλειας για τη διαχείριση πληροφοριών ιδιωτικότητας. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι αποτελεί την πλησιέστερη μορφή πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης η οποία σχετίζεται και συνδέεται με τις απαιτήσεις του GDPR

Η ISONIKE προσφέρει το σχήμα πιστοποίησης ως επέκταση της πιστοποίησης ISO/IEC 27001:2013. Το τελευταίο αποτελεί προαπαιτούμενο ώστε ένας οργανισμός να τηρεί τις προϋποθέσεις για να πιστοποιηθεί στο σχήμα.  

Δύο από τους κατά ISO/IEC 27001:2013 πιστοποιημένους οργανισμούς της ISONIKE, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι και από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών και υποδομών ICT στην Ευρώπη, πιστοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2022 κατα ISO/IEC 27701:2019 – αποδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή τους καθώς και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας. 

Share