Σεμινάριο: ISO 27001 Lead Auditor - Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου με 4 Μαρτίου 2016

cmsadmin's picture

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι διοργανώνουμε σεμινάριο με θέμα ‘ISO 27001 - Lead Auditor - Mastering the audit of an Information Security Management System (ISMS) based on ISO/IEC 27001'.
 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 29 Φεβρουαρίου με 4 Μαρτίου 2016. Κατά την 5η ημέρα του σεμιναρίου θα διεξαχθούν εξετάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του PECB (www.pecb.org).
 
Ο οργανισμός Professional Evaluation Certification Board (PECB) είναι ένας Διαπιστευμένος (κατά ISO 17024) Φορέας Πιστοποίησης Προσωπικού από τον Αμερικανικό Φορέα Διαπίστευσης ANSI. 
 
Το σεμινάριο παραδίδεται από έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές (κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στα Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής) και επιδοτείται από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, η ύλη καθώς και οι εξετάσεις του σεμιναρίου θα είναι στα Αγγλικά.
 
Στους συμμετέχοντες θα παρέχεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης με το οποίο θα μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση 31 CPD (Continuing Professional Development). Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουνε επιτυχώς το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα καλύπτουν τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για να μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στα μητρώα πιστοποιημένων επαγγελματιών στο PECB ως 'Certified ISO/IEC 27001 Provisional Auditor', 'Certified ISO/IEC 27001 Auditor' ή 'Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor', εξαρτώμενο από το επίπεδο της εμπειρίας τους. 
 
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 1400 ευρώ - πληρωτέο πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλο το υλικό του σεμιναρίου καθώς και τα διαλείμματα φαγητού και καφέ. Για προεξοφλημένες εγγραφές που ολοκληρωθούν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 2016 προσφέρεται έκπτωση 30% και το κόστος διαμορφώνεται στα 980 ευρώ.
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ για το σεμινάριο καθώς επίσης και το έντυπο εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +357-96288534 ή στο e-mail: info[at]isonike[dot]com

Share